Konserwacja i przeglądy


INFORMACJE OGÓLNEUwaga!!!

 • Udzielona gwarancja na urządzenia klimatyzacyjne i chłodnie obowiązuje tylko w przypadku odpowiedniej ich konserwacji i dokonywania terminowych przeglądów tych urządzeń.
 • Chcąc mieć dobrze funkcjonujące urządzenie musi się dokonywać przeglądów i konserwować klimatyzator, jak również agregat chłodniczy zgodnie z zaleceniami.
 • Dokładny przegląd urządzenia przez użytkownika zaoszczędza czas, gdyż niezauważone drobne usterki prowadzą oczywiście do wystąpienia poważnych awarii.
 • Zgodnie z zaleceniami przeglądy przedłużają czas niezawodnego funkcjonowania urządzeń i nie dopuszczają do powstawania poważnych usterek.
 • Agregat musi być również konserwowany w okresach w których nie jest używany, aby w każdym momencie był zdatny do podjęcia pracy.
 • Podczas wystąpienia dłuższych przerw w używaniu agregatu musi być on załączany minimum raz w miesiącu na około 30 min., aby zapobiec wysychaniu uszczelek i łożysk w sprężarce. Tylko w przypadku pracy sprężarki następuje smarowanie sprężarki.
 • Aby w miesiącach zimowych można było załączyć agregat, temperatura wnętrza pojazdu musi być wyższa od temperatury przy której następuje wyłączanie chłodzenia za pomocą termostatu. Jeżeli jest to konieczne musimy ogrzać wnętrze pojazdu.
 • Roczny przegląd urządzenia klimatyzacyjnego i chłodniczego musi być dokonywany przez wykwalifikowany personel, co gwarantuje bezproblemowe funkcjonowanie agregatu w trakcie całego sezonu.
 • Fachowy personel jest konieczny , gdyż w chłodniach i klimatyzatorach mamy do czynienia z systemami zamkniętymi. Przy wymianie pojedynczych elementów lub podzespołów, jak również naprawach tych urządzeń jest konieczne zachowanie wyjątkowej czystości. Usterki spowodowane zanieczyszczeniami układu chłodniczego mogą wystąpić nawet po upływie długiego czasu od zakończenia naprawy.
 • Agregat może miesiącami funkcjonować bez zarzutów i dopiero wtedy dają o sobie znać problemy, które są skutkiem nieprawidłowej naprawy. Następstwem mogą być poważne usterki, które prowadzą do konieczności przeprowadzania drogich remontów , jak również wymiany nawet całych zespołów (np. sprężarki).

KONSERWACJAcykl miesięczny:

 • Oczyścić filtry powietrza znajdujące się na zasysaniu powietrza obiegowego (dostępne od wnętrza pojazdu ). W tym celu wyjąć materiał filtrujący i przedmuchać go sprężonym powietrzem w kierunku odwrotnym do kierunku przepływu powietrza przez filtr w stanie zabudowanym. Gdy jest to konieczne (wysoki stopień zabrudzenia) można materiał filtrujący po przedmuchaniu wypłukać w letniej wodzie z dodatkiem delikatnych środków piorących. – NIE wyżymać !!! Filtry które są uszkodzone należy wymienić.
 • Sprawdzić funkcjonowanie wentylatorów parownika jak i skraplacza (przestrzegać kierunku obrotu).
 • Sprawdzić stan napełnienia układu czynnikiem chłodniczym (we wzierniku). Sprawdzenia stanu czynnika chłodniczego dokonywać podczas pracy urządzenia. Po około 10 – 15 min. pracy sprężarki we wzierniku powinno się obserwować przezroczysty czynnik – bez pęcherzyków.
 • Przy używaniu agregatu w środowisku, w którym występują duże ilości kurzu, należy skontrolować stan skraplacza i jeżeli konieczne przedmuchać go sprężonym powietrzem – w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu powietrza podczas jego pracy. Przy dużym stopniu zanieczyszczenia skraplacza umyć go z zastosowaniem środków czyszczących, które nie powodują reakcji chemicznych z miedzią lub aluminium.
 • Skontrolować przewody odprowadzające wodę kondensacyjną z parownika – jej dobry odpływ musi być gwarantowany.
 • Dokonać przeglądu przewodów czynnika chłodniczego, przewodów elektrycznych i pneumatycznych ze względu na możliwość wystąpienia nieszczelności. Zlokalizowanie miejsc, w których następuje kontakt w/w przewodów z ostrymi elementami lub elementami pracującymi w wysokich temperaturach. Miejsca te należy usunąć, gdyż sytuacja ta może doprowadzić do uszkodzenia tych przewodów. Sprawdzić połączenia na złączkach.
 • Sprawdzić śruby mocujące sprężarkę z jej podstawą. W wypadku wystąpienia luąnych połączeń śrubowych – dokręcić.
 • Sprawdzić napięcie i stan techniczny pasków klinowych – w wypadku zauważenia wadliwych koniecznie je wymienić.

INSPEKCJAprzegląd roczny:
Przegląd ten musi być dokonany przez specjalistę chłodnika.
W cyklu rocznym muszą być wykonane następujące prace:

 • Sprawdzenie systemu szczelności agregatu.
 • Sprawdzenie przewodów czynnika chłodniczego, ich połączeń, mocowania, szczelności i prowadzenia.
 • Zanieczyszczony (używany) czynnik chłodniczy oczyścić albo wymienić.
 • Wymienić filtr-osuszacz czynnika chłodniczego i olej, stosować oleje zalecane przez producentów sprężarek (uwaga olej syntetyczny jest silnie higroskopijny).
 • Skontrolować pracę termostatycznego zaworu rozprężnego.
 • Sprawdzić ilość czynnika chłodniczego w układzie – jeżeli konieczne dopełnić.
 • Sprawdzić funkcjonowanie presostatów wysokiego i niskiego ciśnienia; -presostat wysokiego ciśnienie (HP) – wyłączanie przy np.23,5 bara (zależy od czynnika chłodniczego), załączanie przy np.16,6 bara , -presostat niskiego ciśnienia (NP) – wyłączanie przy np.0,35 bara , załączanie przy np.2,1 bara (zależy od czynnika i temperatur pracy).
 • Sprawdzić funkcjonowanie, szczelność, moc (wydajność) i mocowanie sprężarki.
 • Sprawdzić stan łożysk i wału sprężarki.
 • Sprawdzić prawidłowość (szczelność) zabudowy klimatyzatora i agregatu, funkcjonowanie zamków i stan obudowy.
 • Sprawdzić funkcjonowanie klap umożliwiających dopływ świeżego powietrza.
 • Sprawdzić instalację elektryczną klimatyzatora.
 • Sprawdzić termostat i funkcjonowanie sterowania.
 • Sprawdzić połączenia elektryczne pomiędzy klimatyzatorem a pojazdem. W przypadku zauważenia korozji – usunąć i zabezpieczyć.