Rejestrator TranScan


Obsługa rejestratora:

1.Nastawa godziny.
W celu nastawy godziny należy wcisnąć klawisz nr 2, gdy pojawi się napis (Pausing) należy kilkakrotnie nacisnąć klawisz nr 6 który spowoduje przestawienie godziny do przodu. Nastawę minut uzyskujemy po przez kilkukrotne wciśnięcie klawisza nr 7.
Aby potwierdzić wybór należy użyć klawisza nr 3.

2.Nagłówek wydruku (Nazwa firmy).
Naciskamy jednocześnie klawisze nr 1 i 3 system wyświetli napis (Enter pin Code), następnie należy 4-krotnie nacisnąć klawisz nr 1.
Aby przejść do edycji tytułu (ang. Title) należy użyć klawisza nr 3.
Nazwę wpisujemy używając klawiszy odpowiednio dla wyboru litery 6 i 7 oraz 4 i 5 w celu zdefiniowania następnej litery wyrazu. Jeżeli nazwa nie mieści się w polu Title 1 a zależy nam na pełnej nazwie to wówczas wykorzystujemy dodatkowo pole Title 2.
Całą operację zatwierdzamy klawiszem nr 3.

3.Nr rejestracyjny pojazdu.
W celu nastawy numeru rejestracyjnego pojazdu, należy znaleąć napis „Vehicle”. Znaki wprowadzamy analogicznie jak przy nazwie firmy.
Aby zapisać nazwę w pamięci należy użyć klawisza nr 3 jw.
W celu wyjścia z ustawień używamy klawisza nr 2.

TranScan