Rejestrator DataCold


INFORMACJE OGÓLNERejestrator temperatury inaczej nazywany Termografem jest konstrukcją w pełni elektroniczną w której zawarta została dotychczasowa wiedza i doświadczenie Firmy Carrier Transicold w transporcie chłodniczym.

Urządzenie to spełnia wymagania stawione przez Wspólnotę Państw Europejskich (dyrektywa EC nr 92/1) w tym względzie. Już obecnie w niektórych krajach Europy a wkrótce na całym jej obszarze stosowanie rejestratorów temperatury będzie obowiązkowe również w przypadku transportu na niewielkie odległości czy dystrybucji. Wychodząc temu naprzeciw oferujemy Państwu , klientom możliwość rejestracji wszelkich zdarzeń związanych z temperaturą ładunku w czasie transportu. W wyznaczonych przez użytkownika odstępach czasu, zapamiętywane są nie tylko temperatura w komorze ładunkowej (od 4-ech czujników temperatury ) lecz również otwarcia drzwi nadwozia czy cykle odszraniania. W przypadku zaniku zasilania urządzenie kontynuuje pomiar przez 36 godzin nie miej wszelkie zapamiętane dane są zapisane trwale i nie ulegają wymazaniu nawet gdy zasilanie odłączone jest na dłuższy czas. Możliwość wydruku danych z pamięci urządzenia za dowolny okres wstecz przez wbudowaną drukarkę, łącznie z wydrukowaniem numeru identyfikacyjnego pojazdu lub nazwą Użytkownika oraz ustawionymi parametrami transportu pozwala dostarczyć np. odbiorcy towaru natychmiastową pełną historię transportu.

Opcjonalny zestaw do odczytu danych i ich przetwarzania na komputerach stacjonarnych daje możliwość gromadzenia i analizy danych za cały okres pracy pojazdu i dla dowolnej liczby środków transportu.

Omawiane rejestratory dostarczane są w dwóch wersjach: z obudową metalową do montażu na ścianach nadwozia pojazdu lub z obudową z tworzyw sztucznych do montażu w kabinie kierowcy.

  • Zasilanie 9-32 VDC,
  • Podtrzymywanie braku zasilania 360godz,
  • Liczba wejść pomiaru temperatury
  • Liczba wejść rejestracji zdarzeń 4,
  • Liczb alarmów 4 ( 1- na kanał w
  • Wyjście na opcjonalną sygnalizacje audio wizualną stanów alarmowych,
  • Pamięć 64KB,
  • Złącze przesyłu danych RS
  • Wyświetlacz 16×2 LCD,
  • Wyświetlanie komunikatów w jednym z siedmiu języków ,
  • Klawiatura membranowa,
  • Opcjonalny zestaw do transmisji danych do komputera PC wraz z oprogramowaniem do obróbki danych,
  • Zakresy pomiarowe temperatur od 40° C do +50° C,
  • Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,5° C,
  • Dokładność wskazań i zapisów 0,1° C,
  • Częstość pomiarów od 1 do 60 minut.

 

Rejestratory używane z gwarancją za 50% cenny!!!

DataCold 500T
Rejestrator Carrier Transicold

OBSŁUGA REJESTRATORA Carrier TransicoldUSTAWIENIE SYSTEMU

Parametry: Wciskamy klawisz Dół i trzymając go wciśniętego wciskamy klawisz Góra.
Czynność ta pozwala na wejście do oprogramowania oraz wybranie jednej z opcji (patrz obok). Wyboru jednej z opcji dokonujemy za pomocą klawiszy Góra, Dół.


1.EXIT
2.PRINT PROG
3.COMPANY NAME
4.VEHICLE
5.SET DATA
6.SET TIME
7.SAMPLE RATE
8.SET ALARM RANGES
9.CHANGE ALARM SETTINGS
10.SET ALARM DELAY
11.SENSOR CALIBRATION
12.PRINT ALL DATA
13.LANGUAGE

COMPANY NAME (nazwa firmy):

Opcja ta pozwala na wydrukowanie nazwy firmy (do 15-stu znaków). Nazwa ukazuje się na końcu wydruku.

Wybieramy opcję nr 3 i wciskamy klawisz <RETURN> system wyświetli czasową nazwę (patrz niżej). Używając klawiszy Góra, Dół

Wybieramy jeden z kolejnych znaków <0-9>, <A-Z>, Po wybraniu odpowiednich znaków wciskamy przycisk <RETURN>.

Kontynuujemy, aż do uzyskania pożądanej nazwy firmy.

alarm_cvcs
VEHICLE REGISTRATION (nr rejestracyjny pojazdu)

Opcja ta pozwala na wydrukowanie nr rej. pojazdu (do 8 znaków) na końcu wydruku.

Wybieramy opcję nr 4 i wciskamy klawisz <RETURN> system wyświetli nr rej. pojazdu. Używając klawiszy Góra, Dół wybieramy jeden z kolejnych znaków <0-9>, <A-Z> po wybraniu odpowiedniego znaku wciskamy klawisz <RETURN>.  Kontynuujemy, aż do uzyskania pożądanej nazwy.

Np:

alarm_0125541
SET DATA (ustaw datę):

Wybieramy opcję nr 5 i wciskamy przycisk <ENTER>. Używaj klawiszy Góra, Dół i wpisz aktualną datę. Kolejne cyfry wskazują: dzień, miesiąc, rok.

alarm_date
SET TIME (ustaw czas):

Wybieramy opcję nr 6 i wciskamy klawisz <ENTER>. Używaj klawiszy Góra, Dół aby ustawić aktualny czas. Kolejne cyfry wskazują: godz, min, sekundy. Ustawiając zegar należy się upewnić czy zegar pracuje w systemie 24h.

Set Sample Rate (ustawienie częstotliwości odczytu):

Wybieramy opcję nr 7 i wciskamy klawisz <ENTER>. Częstotliwość odczytu może być ustawiona od 1/min do 1/h . Możliwość zmiany częstotliwości co jedną minutę. Sugerowana częstość odczytów to 15min.

alarm_current
SET ALARM RANGES (ustawienie zakresu alarmów):

Czujnik posiada 3 poziomy alarmowe: FROZEN - mrożony, CHILLED - chłodzony, OFF - wyłączony. Przy czym dopuszczalny zakres temperatur poziomu FROZEN waha się pomiędzy 18° C do 25° C. Natomiast dopuszczalny zakres temperatur poziomu CHILLED waha się w granicach 0° C.

Używając tych opcji możemy zmienić limity tych temperatur. Wybieramy opcję nr 8 i wciskamy klawisz <RETURN>. Wybieramy FROZEN lub CHILLED i wciskamy klawisz <RETURN>.

alarm_frozen

Używając klawiszy Góra, Dół przeprogramowujemy górny limit i wciskamy klawisz <RETURN>. Powtórz tę samą czynność dla dolnego limitu.

alarm_highlow
CHANGE ALARM SETTINGS (programowanie poszczególnych alarmów):

Opcja ta pozwala na zaprogramowanie poszczególnych kanałów alarmu poziomu FOEZEN,  CHILLED,  OFF. Wybieramy opcję i wciskamy klawisz <RETURN>. Używając klawiszy Góra, Dół wybieramy kanał, który chcemy przeprogramować. Wciskamy klawisz <RETURN> na uprzednio wybranym kanale.

alarm_channel1

Używając klawiszy Góra, Dół ustawiamy poziom alarmu FROZEN, CHILLED lub OFF i wciskamy <RETURN>.

alarm_frozench1

Czynność tę powtarzamy w przypadku innych kanałów lub wybieramy <EXIT> i wciskamy klawisz <RETURN>.

alarm_exit
SET ALARM DELAY (ustawienie opóźnienia alarmu):

Wybieramy opcję 10 i wciskamy klawisz <RETURN>. Ustawienie Alarm Delay jest konieczne z uwagi na to, iż dozwolona jest pewna tolerancja potrzebna agregatowi na schłodzenie całej powierzchni nadwozia przed tym gdy Alarm zostanie potraktowany jako alarm. Używając klawiszy Góra, Dół ustawimy czas opóźnienia alarmu, wciskamy klawisz <RETURN>.

alarm_delay
RUN MODE (tryb pracy):

Wybieramy opcję 1 <EXIT> i wciskamy klawisz <RETURN>. System ten wyświetli poszczególne aktywne parametry według kolejności. Gdy system jest w trakcie mierzenia temperatury w prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się następny odczyt: *

alarm_channel3

W tym czasie wciskanie jakichkolwiek klawiszy jest ignorowane przez program.

alarm_defrost
ALARMS (alarmy):

W przypadku alarmu na wyświetlaczu pokaże się hasło ALARM przy odpowiednim kanale na obrazie wyświetlacza. Podczas przewozu towaru może okazać się że konieczna jest zmiana poziomu alarmu na różnych czujnikach FROZEN na CHILLED lub na OFF. Aby przystąpić do tej czynności wciskamy klawisz <RETURN> i natychmiast uzyskujemy dostęp do:

alarm_set

Używając klawiszy Góra, Dół wybieramy kanał, na którym chcemy wprowadzić zmiany. Wciskamy klawisz <RETURN> na wybranym kanale.

alarm_channel1

Używając klawiszy Góra, Dół wybieramy poziom alarmu FROZEN, CHILLED, OFF. Wciskamy <RETURN>

alarm_frozen

W razie konieczności powtarzamy tę czynność dla innych kanałów lub wybieramy SELECT CHANNEL <EXIT> i wciskamy klawisz <RETURN> .

alarm_exit