Sterownik M12/M13


Skrzynka sterownicza umożliwia kierowcy pojazdu włączanie i wyłączanie agregatu i jego odszranianie bezpośrednio z kabiny.
Skrzynka sterownicza posiada:

 • wyłącznik główny do włączania i wyłączania „STOP-START”
 • wyłącznik odraszania z 3 pozycjami
 • automatyczne odszranianie
 • ręczne odszranianie
 • wyłączenie odszraniania (STOP)

Sterownik M12/M13

       Opis kontrolera

 • Wskaźnik pracy kontrolera
 • Przycisk załącz/wyłącz
 • Przycisk odszraniania
 • Wskaźnik temperatury zadanej
 • Wskaźnik przeciążenia
 • Załącznik ustawiania temperatury
 • Wskaźnik zewnętrznego zasilania
 • Wskaźnik pracy urządzenia chłodniczego
 • Wskaźnik odszraniania
 • Znak minus
 • Wyświetlacz temperatury
 • Wskaźnik stopni Celsjusza
 • Wskaźnik stopni Fahrenheita
 • Pokrętło ustawiania temperatury

Kontrola

 • Czerwona lampka wskazuje, że urządzenie podłączone jest do zasilania elektrycznego, zarówno podczas pracy jak i w stanie spoczynku (kabel połączony jest z siecią zasilającą).
 • Przy włączeniu przełącznika na pozycję „START” zapali się zielona lampka, wskazuje ona, że urządzenie zabezpieczające i termostat włączyły agregat. Jeżeli nastąpi wyłączenie urządzenia przez zabezpieczenia (HP lub LP), lub jeżeli termostat osiągnie żądane parametry, zielona lampka zgaśnie.
 • Żółta lampka kontrolna zapala się podczas procesu odszraniania.