Sygnały kodów alarmowych agregatów Thermo King


      Poniższa tabela przedstawia wszystkie sygnały kodów alarmowych agregatów Thermo King do naczep i samochodów ciężarowych. Nie wszystkie kody występują w każdym typie agregatu – w agregatach wieloparownikowych komora, której dotyczy dany kod jest wyszczególniona. Każdy kod alarmowy należy zanotować przed jego skasowaniem, ponieważ może być on cenną wskazówką dla serwisu.

 

      Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy skonsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

 

      Kody alarmowe oznaczone gwiazdką (*) mogą współistnieć z kodem 84 i mogą kasować się automatycznie.

 

* Agregat gotowy do pracy – Zielony (Z)
* Sprawdzić w/g opisu – Żółty (Ż)
* Podjąć natychmiastowe działanie – Czerwony (C)

 

Nr Opis alarmu Czynności naprawcze do wykonania K
00 Brak alarmu Nie wymaga reakcji Z
01 Ponowne załączenie mikroprocesora Nie wpływa na pracę agregatu, dotyczy rejestratora danych – nie wymaga reakcji, można jedynie wyzerować alarm. Z
02 Czujnik wężownicy parownika. Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
03 Czujnik powietrza powracającego/dolotowego #1 (sterow.) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
04 Czujnik powietrza wylotowego #1 (sterow.) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
05 Czujnik temperatury otoczenia Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
06 Czujnik temperatury płynu chł. w silniku Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
07 Czujnik obrotów silnika Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
08 Agr. kontr. temp. poprzez czujkę wężownicy Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
09 Wysoka temperatura parownika. Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
10* Wysokie ciśniene tłoczenia (lub temperatura) Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
11 Agregat kontroluje temperaturę alternatywną czujką Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
12 Czujnik lub inny sygnał wyłączający Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. C
13 Czujniki temperatury Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
14 Odszranianie zakończone przez czas Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
15 Œwiece żarowe lub podgrzewacz powietrza Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
16 Start ręczny niedokończony. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
17* Błąd rozruchu silnika, brak obrotów. Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
18* Wysoka temeratura płynu chłodzącego silnik Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
19* Niskie ciśnienie oleju silnika Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
20* Błąd rozruchu silnika, nie chce wystartować Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
21* Błąd różnicy temp. w cyklu chłodzenia Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
22* Błąd różnicy temp. w cyklu grzania Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
23* Awaria cyklu chłodzenia. Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. C
24* Awaria cyklu grzania. Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. C
25 Alternator Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
26* Wydajność chłodnicza. Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
27* Wysokie obroty sil. kriogenicznego (CR) Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
28 Auto test techniczno-eksploatacyjny agregatu przerwany Test zakończony. Sprawdź inne alarmy, wyzeruj, powtórz test. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
29 Obwód klapy odszraniania Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
30 Klapa odszraniania zablokowana Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. C
31 Wyłącznik ciśnienia olej Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
32 Niska wydajność chłodnicza Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. C
33 Obroty silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
34 Obwód modulacji Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
35 Obwód przekaźnika pracy Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
36* Silnik elektryczny Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
37 Poziom płynu chłodzącego silnik Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
38 Niewłaściwa faza elektryczna Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
39 Obwód zaworu wodnego Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
40 Obwód wysokich obrotów Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
41 Temperatura płynu chłodzącego silnik Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
42 Wymuszone wolne obroty silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
43 Wymuszone wolne obroty silnika w cyklu modulacji Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
44 Układ paliwa Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
45 Zawór gorącego gazu lub zawór omijający Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
46 Błąd przepływu powietrza Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
47 Czujnika temperatury dodatkowego parownika (TC) Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. C
48 Paski lub sprzęgło Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
49 Zarezerwowany dla CR
50 Nastawa zegara Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
51 Obwód wyłączenia awaryjnego agregatu Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
52 Obwód grzania Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
53 Obwód ekonomizera Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
54 Przekroczony czas testu Wyzeruj alarm. Uruchom agregat. Z
55 Wysokie/niskie obroty silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
56 Niskie obroty wentylatora parownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
57 Wysokie obroty wentylatora parownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
58 Niskie obroty wentylatora skraplacza Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
59 Wysokie obroty wentylatora skraplacza Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
60 Obwód wzmacniacza Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
61 Niskie napięcie akumulatora Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
62 Amperomierz poza zakresem kalibracji Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
63* Zatrzymanie pracy silnika Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
64 Przypomnienie wykonania autotestu tech-eksploat. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
65 Różnica temp. poza zakresem CR Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
66 Niski poziom oleju silnika Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
67 Obwód zaworu linii cieczy Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
68 Uszkodzenie wew. mikropocesora Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
69 Obwód remagnetyzacji Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
70 Licznik motogodzin Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
71 Licznik motogodzin nr 4 – przekroczenie limitu Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
72 Licznik motogodzin nr 5 – przekroczenie limitu Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
73 Licznik motogodzin na 6 – przekroczenie limitu Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
74 Mikroprocesor przeszedł na nastawy domyślne Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
75 Uszkodzenie pamięci RAM mikroprocesora Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
76 Uszkodzenie mikroprocesora Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
77 Uszkodzenie mikroprocesora typu s-k Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
78 Uszkodzenie pamięci Data Loggera Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
79 Przeładowanie pamięci Data Loggera Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
80 Czujnik temperatury sprężarki Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
81 Wysoka temperatura sprężarki Zgłoś usterkę pod koniec dnia.td> Z
82 Maksymalna temperatura sprężarki Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
83 Niska temperatura płynu chłodzącego Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
84 Awaryjne wznowienie pracy silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
85 Wymuszenie awaryjnego cyklu pracy agregatu Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
86 Czujnik ciśnienia tłoczenia Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
87 Czujnik ciśnienia ssania Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
88 Zarezerwowany dla CR
89 Obwód zaworu ETV Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
90 Przeciążenie silnika elektrycznego Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
91 Obwód autozałączenia sil. elektrycznego Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
92 Kalibracja czujników temperatury Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
93 Niskie ciśnienie ssania sprężarki Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
94 Obwód odciążenia nr 1 Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
95 Obwód odciążenia nr 2 Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
96 Niski poziom paliwa Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
97 Czujka temp. powrotu powietrza parownika (CR) Zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
98 Czujka poziomu paliwa Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
99 Wysoka różnica ciśnień sprężarki Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
100* Wentylator podgrzewacza (CR) Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
101 Chłodzenie sterowane czuj. temp. parownika (CR) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. (WAS 94) C
102* Niska temp. wężownicy parownika (CR) Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. C
103 Niski poziom paliwa podgrzewacza (CR) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
104 Obroty wentylatorów parownika Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
105 Obwód zaworu ciśnieniowego zbiornika Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
106 Obwód zaworu odpowietrzającego/przedmuchowego Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
107 Obwód zaworu CIS Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
108 Przekroczony czas otwarcia drzwi Zamknij drzwi. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
109 Czujnik ciśnienia tłoczenia Alarm zastąpiony kodem 86. Ż
110 Obwód zaworu linii ssania Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
111 Agregat niewłaściwie skonfigurowany Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
112 Wentylatory parowników TC Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
113 Obwód podgrzewacza Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
114 Alarm wielofunkcyjny – agregat nie może pracować Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast. C
115 Czujnik wysokiego ciśnienia tłoczenia Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
116 Czujnik wysokiego ciśnienia ssania Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
117 Automatyczne przełączenie diesel-elektr. Usterka nie ma wpływu na poprawną pracę agregatu. Z
118 Automatyczne przełączenie elektr.-diesel Usterka nie ma wpływu na poprawną pracę agregatu. Z
119 Zarezerwowany dla CR
120 Obwód wzbudzenia alternatora Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
121 Obwód zaworu wtrysku czynnika Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
122 Obwód diesel-elektr. Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
123 Czujnik dolot. temp. wężownicy parownika Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
124 Czujnik wylot. temp. wężownicy parownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
125 Czujnik poziomu zbiornika Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
126 Regulator ciśnienia (CR) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
127 Nastawa temperatury niezapamiętana Upewnij się, że nastawa temperatury została zaprogramowana na właściwą wartość. Ż
128 Przegląd silnika diesla nr 1 Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
129 Przegląd silnika diesla nr 2 Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
130 Przegląd silnika elektrycznego nr 1 Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
131 Przegląd silnika elektrycznego nr 2 Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
132 Przegląd agregatu nr 1 Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
133 Przegląd agregatu nr 2 Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
134 Zasilanie sterownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
135 Błąd zapasowego sygnału wejściowego Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
136 Błąd zapasowego sygnału wejściowego Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Z
203 Czujnik powietrza dolotowego #2(wyświet) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż
204 Czujnik powietrza wylotowego #2(wyświet) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. Ż