Jak obsługiwać agregat


INFORMACJE OGÓLNEAgregat chłodniczy został wyprodukowany z myślą o bezpieczeństwie użytkownika. Podczas normalnej eksploatacji wszystkie części ruchome są całkowicie osłonięte. Jednak podczas sprawdzania przed uruchomieniem, rutynowym kontroli czy napraw może się zdarzyć że będziecie Państwo narażeni na działanie ruchomych podzespołów. proszę więc zachować szczególną ostrożność i nie zbliżać się do części ruchomych gdy agregat jest uruchomiony lub gdy agregat jest uruchomiony lub gdy jest główny wyłącznik w pozycji „RUN”(1).

Parownik i skraplacz są wykonane z ożebrowanych rurek, mogą one powodować skaleczenia w kontakcie ze skórą. Zaleca się używanie rękawic ochronnych.

Podczas pracy urządzenia i niektóre podzespoły jak rura wydechowa, strona ciśnieniowa i chłodnica silnika mogą się bardzo rozgrzewać. Podczas prac serwisowych należy zakładać rękawice ochronne.

Agregat wyposażony jest w funkcje AUTO- START/STOP – bardzo wydatnie ograniczającą zużycie paliwa. Proszę pamiętać że podczas pracy agregat może uruchomić się samoczynnie – przy wszelkich pracach serwisowych i konserwacyjnych należy się upewnić czy włącznik główny jest w pozycji „OFF”.

Silnik agregatu, jak we wszystkich silnikach Diesel’a, wyposażony jest w ciśnieniowy układ chłodzenia. W czasie normalnej eksploatacji płyn chłodzący w silniku i chłodnicy jest pod dużym ciśnieniem i silnie rozgrzany. Kontakt z płynem może spowodować poważne oparzenia. Jeżeli konieczne jest otwarcie chłodnicy proszę odkręcić zakrętkę ostrożnie, tak by powoli rozładować ciśnienie w układzie.

Czynnik chłodniczy w układzie agregatu może spowodować odmrożenie poważne oparzenia lub ślepotę w sytuacji bezpośredniego kontaktu ze skórą lub oczami. Z tej przyczyny i względu na przepisy dotyczące pracy z czynnikami chłodzącymi, zaleca się by w sprawach serwisu czy naprawy układu chłodniczego zwracać się do autoryzowanej Stacji Serwisowej.

Agregat wyposażony jest w akumulator ołowiowy. W czasie normalnej eksploatacji wydziela on niewielkie ilości palnego wodoru. Dlatego też podczas prac przy akumulatorze nie należy zbliżać się zbyt blisko ogniem-wybuch akumulatora może spowodować ciężkie obrażenia i/lub ślepotę. Sprawdzenie działania agregatu należy wykonać każdorazowo przed załadunkiem pojazdu. Jest to istotne aby móc przewidzieć i minimalizować możliwość wystąpienia ewentualnych problemów w drodze.

1.Ustawić główny wyłącznik w pozycji STOP (0).
2.Paliwo – usunąć wodę i zanieczyszczenia z dna zbiornika paliwa przez odkręcenie kurka zaworu umieszczonego w dnie zbiornika . Sprawdzić poziom paliwa, zatankować jeżeli jest potrzeba.
3.Paski – sprawdzić naprężenie pasków poprzez naciśnięcie paska kciukiem na środku najdłuższego odcinka paska . Umiarkowanie silne naciśnięcie winno odchylić pasek od 6 do 13mm ? zbyt silne lub zbyt słabe naprężenie paska należy wyregulować.
4.Akumulator – w agregatach wyposażonych w akumulatory obsługowe sprawdzić i ewentualnie uzupełnić wodę destylowaną poziom elektrolitu. Większość agregatów wyposażona jest w akumulatory bezobsługowe, w których sprawdzić należy jedynie połączenie klem i zamocowanie akumulatora.
5.Olej silnikowy – sprawdzenie poziomu oleju należy wykonać jako ostatnią czynność tak aby zdążył on spłynąć do miski olejowej, jeżeli poziom jest zbyt niski dolać odpowiednią porcję oleju.
6.Agregat – sprawdzić wzrokowo cały agregat wyszukując wzrokowo ewentualnych wycieków, luźne mocowania, luźne przerwane bądź naruszoną izolacją przewody. Parownik i skraplacz powinny być wolne od brudu itp. substancji czy przedmiotów mogących pogorszyć skuteczność wentylacji. Szczególnie parownik narażony jest na osiadanie fragmentów taśm i folii używanych do mocowania transportowych towarów.

NADWOZIENadwozie – sprawdzić drzwi i jakość uszczelnień. Sprawdzić i ewentualne uszkodzenia powłok wewnętrznych i zewnętrznych. Utrata izolacji może bardzo istotnie ograniczyć zdolność agregatu do utrzymania odpowiedniej temperatury, a także pogorszyć jej rozkład we wnętrzu nadwozia.

Przed załadunkiem:
– schładzać wnętrze nadwozia przez ok. 15min,
– odprowadzić zgromadzoną wilgoć wprowadzając agregat w cykl odszraniania ręcznego (agregat rozpocznie cykl jeżeli temperatura parownika jest równa lub mniejsza 3°C).

Podczas załadunku :
– na czas załadunku wyłączyć agregat,
– rozwarcie drzwi powinno być niewiększe niż to jest konieczne,
– ustawić temperaturę zadaną odpowiednio do przewożonego ładunku,
– sprawdzić wewnętrzną temperaturę ładowanych towarów odpowiednim do tego termometrem,
– zwrócić uwagę by ładowany towar nie zajmował przestrzeni przeznaczonej na wentylację,
– pozostawić wolną przestrzeń:
* 6 do 8cm pomiędzy ładunkiem a ścianą czołową,
* 20cm pomiędzy ładunkiem i sufitem,
* pomiędzy ładunkiem i podłogą palety itp.

Pamiętać o zamknięciu tylnych klap wentylacyjnych.
Przed zamknięciem drzwi po załadunku sprawdzić ładunek raz jeszcze i upewnić się czy nikt nie pozostał we wnętrzu nadwozia.
Podczas postoju nie zaleca się pozostawienia naczepy z pracującym agregatem w miejscach nasłonecznionych.
Nigdy nie należy dopuszczać do zbyt długich przestojów w pracy agregatu.

OLEJOlej – jest wysoko jakościowym olejem silnikowym wielosezonowym, uniwersalnym, który można stosować w całorocznej eksploatacji zarówno silników wysoko prężnych, jak i benzynowych. Jego parametry zezwalają na łatwy rozruch zimnego silnika, jak i zapewnia odpowiednie smarowanie silnika rozgrzanego. Dodatki uszlachetniające wpływają na zmniejszenie tarcia i zużycia eksploatacyjnego silnika, oraz wpływają na polepszenie smarowania wysoko obciążonych silników.

Wymiana oleju silnikowego i filtrów oleju:
Należy zwrócić uwagę na okresy pomiędzy wymianami, gdyż olej traci swoje właściwości nie tylko podczas pracy ale także z upływem czasu.
W szczególnych warunkach eksploatacji, np. częste uruchamianie zimnego silnika jak i pracy w systemie START/STOP należy okres wymiany olejów i filtrów skrócić o około 30%.

Poziom oleju:
Z czysto technicznych powodów wszystkie silniki spalinowe zużywają olej.
Kontrolę poziomu oleju wykonuje się przy zatrzymanym, poziomo stojącym silniku. Dla przeprowadzenia poprawnej kontroli oleju ? po wyłączeniu silnika należy należy poczekać, aż olej spłynie do miski olejowej.
Kontroli dokonuje się oczyszczoną miarką.
Uzupełnić olej należy jeżeli stan opadł do dolnego stanu,
Nie należy jednak przekraczać stanu maksymalnego, gdyż powoduje to zwiększone zużycie połączeń ze zwęgleniem oleju.
Jeżeli to możliwe to należy dolewać olej tej samej klasy jakości i firmy jak zastosowany podczas wymiany.
A – poziom MAX
B – poziom MIN

Norma API: klasyfikacja olejów silnikowych.
Amerykański Instytut Naftowy klasyfikuje oleje wg ich jakości.

Klasa oleju określana jest dwiema literami:
Pierwsza litera wskazuje zastosowanie oleju (jego kategorię):
S – serwis wg klasyfikacji API przede wszystkim do silników benzynowych.
C – zastosowanie profesjonalne głównie do silników wysokoprężnych.
Druga litera informuje o jakości oleju im dalsza w alfabecie tym jakość wyższa.
Olej API-SF i API-CD są olejami wysokiej jakości.
Oleje odpowiadają więcej niż jednej kategorii oznacza się np. API SF/CC.
Dla uzupełnienia danych o oleju podaje się również jego parametry lepkości np. 15W/40. Na opakowaniach oleju można spotkać również inne oznaczenia stosowane przez różne firmy samochodowe.
Jednak oznaczenie oleju wg klasyfikacji API upewnia o jego odpowiedniej jakości.

Badania olejów:
Na życzenie klientów wykonujemy badania olejów sprężarkowych i silnikowych.
Na próbkę do badania wysyłamy mały pojemnik. Na etykiecie pojemnika należ napisać następujące dane:
– typ silnika lub sprężarki;
– czas pracy lub ilość kilometrów przejechanych od ostatniej wymiany,
– typ agregatu.

UKŁAD CHŁODZENIAUkład chłodzenia silnika. Napełniony jest płynem chłodzącym na bazie glikolu etylenowego z dodatkami antykorozyjnymi, który zabezpiecza silnik do temperatury otoczenia ?35stopni C. Co dwa lata płyn należy wymienić. Zalecamy dokonanie wymiany w warsztacie serwisowym. Zalecany płyn o właściwej koncentracji stanowi najlepszą ochronę silnika przed korozją i mrozem, dlatego nie należy go wymieniać na czystą wodę nawet latem.

Poziom płynu chłodzącego:
W zamkniętym układzie chłodzenia praktycznie nie występują straty i bardzo rzadko istnieje konieczność uzupełniania.
Gdy silnik jest zimny poziom płynu powinien sięgać nieco powyżej znaku MIN.
Gdy silnik nagrzewa się poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym podnosi się a podczas stygnięcia opada.
Od czasu do czasu jeżeli na zimnym silniku poziom płynu przekracza MIN należy sprawdzić, czy płyn spływa z zbiornika do chłodnicy.
Jeżeli nie – należy natychmiast skontaktować się z warsztatem specjalistycznym w celu usunięcia usterki.
W przypadku niedoboru płynu nigdy nie dolewać zimnego płynu do bardzo rozgrzanego silnika. Każdorazowo przy wymianie (także uzupełnianiu) należy użyć płynu o właściwym składzie. Zwraca się uwagę na stosowanie płynów zalecanych przez producenta.

Układ wtryskowy:
Zła regulacja układu wtryskowego ma wpływ na zwiększoną szkodliwość spalin powyżej dopuszczalnej wartości, oraz na zwiększone zużycie paliwa. W razie zauważenia nieregularnej pracy silnika należy się zwrócić do zakładu serwisowego.