Trumatic E


Zalety ogrzewania Trumatic E | Opis techniczny |Budowa i sposób działania

ZALETY OGRZEWANIA TRUMATIC ETrumatic EOgrzewanie na ciekły gaz Trumatic E sprawdziło się znakomicie w wieloletnim zastosowaniu w samochodach ciężarowych, pojazdach turystycznych i łodziach.

Odznacza się ono następującymi zaletami:

 • ciche i czyste
 • może pracować podczas jazdy
 • sprawność 94 do 97%
 • nie wymaga konserwacji
 • funkcjonuje bez zastrzeżeń przy temperaturze do -350°C
 • pobór mocy elektrycznej tylko między 6 i 24W
 • seryjnie dwustopniowe i z termostatem
 • dopuszczona w Polsce, w Niemczech oraz w większości krajów Europy
 • sieć przedstawicielstw handlowych i stacji serwisowych
 • specjalne wersje montażu w kabinie kierowcy w samochodach ciężarowych
 • wersja do montażu wewnętrznego i zewnętrznego, najlepiej do zastosowania jako ogrzewanie ładowni, w sposób umożliwiający przenoszenie lub na stałe, dopuszczone także do transportu materiałów niebezpiecznych

OPIS TECHNICZNYOgrzewania Trumatic E są ogrzewaniami nawiewnymi, pracującymi na gaz ciekły, o wydajności cieplnej 2400, 2800 i 3700 W. Są one zasilane propanem lub butanem przez reduktor ciśnienia, który obniża ciśnienie gazu z butli do 30 mbar. Urządzenia są seryjnie wyposażone w termostat, który jest umieszczony w elemencie obsługi. Na życzenie urządzenie może pracować z zegarowym wyłącznikiem czasowym, który podczas nieobecności człowieka po wyłączeniu urządzenia ogranicza czas jego pracy do dwóch godzin. Po wyposażeniu w specjalne dodatkowe elementy, ogrzewania Trumatic E są także dopuszczone przy transporcie materiałów niebezpiecznych (nie tylko jako ogrzewanie kabiny kierowcy, lecz także jako stałe zabudowane ogrzewanie ładowni).

Po okresie nagrzewu ogrzewania pracują praktycznie dalej z połową mocy, tzn. są one jeszcze cichsze a zużycie energii elektrycznej zmniejsza się o połowę. Powietrze do spalenia i spaliny są prowadzone przez podwójną rurę w takim samym obszarze ciśnieniowym (dlatego są bardzo odporne na działanie wiatru) przez tylną ścianę pojazdu, jego dach czy podłogę za pomocą specjalnego komina do środka względnie na zewnątrz. Poprzez ustawienie przełącznika na elemencie obsługi w pozycji „Lűften” („wentylacja”), możliwa jest wentylacja pomieszczenia nie ogrzanym powietrzem.

BUDOWA I SPOSÓB DZIAŁANIAKompletne ogrzewanie składa się z urządzenia podstawowego, elementu obsługi z termostatem, sterownika elektronicznego, jak również z części dodatkowych do zamocowania. Jako osprzęt dodatkowy do dyspozycji są: specjalne kominy, zegarowy wyłącznik czasowy, ogranicznik prądu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, czujniki z długim przewodem, elastyczne przewody rozprowadzające ciepłe powietrze itp.

Powietrze po nagrzaniu się zasysane z wnętrza pomieszczenia względnie z zewnątrz przez koło wentylatora i opływa żebra gorącego wymiennika ciepła. Przy wylocie ciepłego powietrza z urządzenia mogą być przyłączone elastyczne rury (72mm lub 80mm) Temperatura zewnętrznej powierzchni obudowy w żadnym przypadku nie przekracza 500°C.

Automatyczny przebieg programu i kontroli odbywa się następująco:

 • Czas wstępny (ok. 20 sekund). W tym czasie są sprawdzane urządzenia i elektronika m.in. także praca wentylatora i napięcie.
 • Zapłon (max 10 sekund). W tym czasie następuje sprawdzenie zabezpieczenia płomienia.
 • Wyłączenie palnika przez termostat lub ręcznie. Zależnie od temperatury i kierowania krążeniem powietrza może nastąpić przedłużona praca wentylatora do wykorzystania reszty ciepła. Przy przegrzaniu termostat lub bezpiecznik wyłącza ogrzewanie.

Zielona dioda świecąca w elemencie obsługi informuje o pracy ogrzewania. Czerwona dioda informuje o zakłóceniu pracy ogrzewania. Odblokowanie następuje każdorazowo przez wyłączenie i ponowne włączenie ogrzewania. Nad- i pod napięcie jest wskazywane przez miganie czerwonej diody.

Nastawienie termostatu jest dokonywane poprzez pokrętło na elemencie obsługi. Prawym przełącznikiem przesuwnym można wybierać między „grzanie” i „wentylacja”, lewym przełącznikiem przesuwnym – między pełną i częściową mocą.

Nie ma konieczności prowadzenia prac konserwacyjnych przy palniku, wymienniku ciepła, rozprowadzeniach powietrza do spalania i spalin ze względu na czyste spalanie ciekłego gazu.