Rejestrator Opti Temp


INFORMACJE OGÓLNENowej generacji przyrząd rejestrujący temperaturę opcją GSM/GPS, DECT lub IRDA oferują przyrządy do przenoszenia wyników z samochodu ciężarowego lub przyczepy do biura.

OptiTemp III przyrządy rejestrujące, są zdolne do czytania temperatur od 1 do 4 czujników pomiarowych i zapamiętują max. 4 stany. Również cztery różne alarmy mogą być przydzielone zależnie od temperatury ładunku. Z wszystkich czterech czujników(sensorów) przy pomiarze co 15 minut rejestrator zachowuje w pamięci na okres jednego roku.

OptiTemp III jest zaopatrzony w szybką, cieplną drukarkę, którą można używać do drukowania graficznych i liczbowych raportów.

Wszystkie wyniki, nastawy i funkcje są łatwo dostępne bezpośrednio z przyrządu rejestrującego osobiście lub PC przez podczerwień lub GSM. Z GSM – opcją- użytkownik może o każdej porze „zapytać” o temperatury od jednostki dzięki wiadomości SMS i dostać wiadomość alarmową.

System DECT jest automatycznym systemem radiowym z danymi przetworzonymi w końcowy rejon. Cyfrowy DECT modem wyciąga około 300 m z jednej bazy. Korzyścią DECT – systemu jest to, że przesyłanie danych jest pomiędzy ciężarówkami/przyczepami i baza jest automatyczna i nie powoduje ekstra kosztów.

Przyrząd rejestrujący ma jeden łącznik, podczerwień na przedzie tablicy, dwa wewnętrzne RS – 232 przyłącza GSM/GPS, DECT i jedno zewnętrzne przyłącze RS – 232 z tyłu za PC -do podłączenia systemu pojazdu.

Parametry techniczne:

 • Napięcie zasilania: 10-32 Vdc
 • Moc:
  – 0,6 W (spoczynek)
  – 25 W (drukowanie)
 • Temperatura pracy: -20/+70stopni C
 • Pamięć: 512 KB na okres 1 roku przy 4 aktywnych czujnikach i z częstotliwością zapisu co 15 min.
 • Rejestracja temperatury od 1 min do 60 min
 • WEJŚCIA:
  – 4 czujniki o zakresie -40 do +50stopni C z dokładnością 0,1.
  – 4 wejścia cyfrowe
  – 1 wejście do podświetlania z deski rozdzielczej
 • WYJŚCIA:
  – 2x wyjście przekaąnikowe max 1A.
 • PORTY:
  – 1 port podczerwieni do transmisji danych
  – 2 x port RS-232 do GSP/GPS, DECT
 • Stopień ochrony wersji:
  – naczepa IP65
  – kabina IP22
 • Oprogramowanie w 4 językach (JĘZYK POLSKI)
 • Wymiary:
  – naczepowy: 245x202x110mm
  – kabinowy: 188x58x145mm

rejestrator_lumikko

OBSŁUGA REJESTRATORA LumikkoUSTAWIENIE SYSTEMU
Wcisnąć przycisk zielony – pokaże się menu:

 • 3.1 – „SET TIME” nastawianie czasu (aby zmienić należy wciskać na zmianę przyciski niebieski, żółty, niebieski, żółty – kod PIN 1212). Następnie strzałkami ↑ ↓ <  >  ustawić datę i zaakceptować wciskając jednocześnie przyciski zielony i czerwony „ACCEPT”
 • 3.2 – „SET DATE” nastawianie daty – postępować j.w.
 • 3.3 – „SELECT LANGUAGE” wybór języka (brak polskiego)
 • 3.4 – „SET DISPLAY CONTRAST” kontrast wyświetlacza
 • 3.5 – „SET DISPLAY BACKLIGHT” podświetlanie wyświetlacza
 • 3.6 – „SET KEYBOARD BACKLIGHT” podświetlanie przycisków
 • 3.7 – „SET BUZZER VOLUME” – głośność brzęczka
 • 3.8 – „SET BUZZER FREQUENCY” – ton brzęczka
 • 3.9 – „SET BUZZER ON-TIME” – częstotliwość tonu brzęczka
 • 3.10 – odczyt numeru oprogramowania.

Aby wyjść z menu należy wcisnąć czerwony przycisk

INNE NASTAWY
W celu innych nastaw należy: wcisnąć i przytrzymać przycisk zielony przez 3 sekundy, a następnie wklepać PIN („ENTER PINCODE”) 1111 (4x klawisz niebieski), a ukaże się następujące menu:

5 – „TEMPERATURE INP. SETTINGS” aktywacja poszczególnych czujników
5.1 – czujnik nr 1
5.2 – czujnik nr 2
5.3 – czujnik nr 3
5.4 – czujnik nr 4

6 – „DIGITAL INPUTS SETTINGS” aktywacja wejść cyfrowych
6.1 –
6.2 – czujnik otwartych drzwi chłodni (o ile jest)
6.3 – przekaąnik odmrażania
6.4 – czujnik otwartych drzwi 2

7 - nie przestawiać

8 – ustawianie alarmów (nie przestawiać)

9 – ustawianie rodzaju wydruku (nie przestawiać) – dostępne z poziomu głównego przyciskając przycisk niebieski „PRINT”

10 – ustawienia główne
10.1 – „SAMPLE RATE” z jaką temperaturą ma być rejestrowana temperatura (od 1 minuty do 1 godziny)
10.2 – „VEHICLE ID” nr rejestracyjny pojazdu
10.3 – „HEADER TEXT” nazwa firmy
10.4 – „PIN NUMBER” zmiana kodu PIN (nie zmieniać)
10.5 –
10.6 – „SERIAL NUMBER” wyświetlanie numeru seryjnego rejestratora

11 – „COMMUNICATION SETTINGS” komunikacja z wyjściem com
11.1 – port com1
11.2 – port com2